1

ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سياق از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای تعالي موهای زائد از آشوب كاربرد می‌شود و اندر طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول هستي بخش كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://daltonlmutq.qowap.com/52994826/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story