1

چون چنین خانههایی وجود خارجی ندارد

News Discuss 
فقط کافی است شما به صورت رسمی و قانونی ملکی در ترکیه ثبت و خریداری نمایید تا اقامت ترکیه را کسب کنید. با توجه به اینکه نماینده موسسه حقوقی سروش فردا (وکیل رسمی دادگستری ترکیه) جهت چک کردن مدارک و انجام روال صحیح امور در تمامی مراحل همراه شماست، https://gorillasocialwork.com/story9537354/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story