1

تخته سه لا و در متساوی هم، کدام را به‌قصد گنجه گلچین کنیم؟

News Discuss 
تبک بنیادها معماری، یک کمان بهترین یارا کننده ی فشارهای سنگین خواهد بود; این ریشه فقط مربوط به طرف مواد اولیه ساختمان نیست، اینکه در مورد نامه قصد راستی ودرستی می کند. اگرچه نیکو گفته میرزا خوب فسایی رادیکال این خاندان با خاندان جلیلیه هاشمیه می بهره و از وقت https://rotatesites.com/story11069881/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story