1

ارزيابي پتانسيل روانگرايي شهر کرمان بر اساس آزمايش نفوذ استاندارد (SPT)

News Discuss 
بخش مايع اين فضولات اساساً همان آب مصرفي جامعه است كه درنتيجه كاربردهاي مختلف آلوده شده است . در بخش مرکزي شهر نيز سطح آب زيرزميني به عمق 3 متري رسيده است. بدینصورت که به جواب استادان مرتبه دانشیار به بالا ضریب دو و به استادان پایینتر از مرتبه https://augustsoic615049.bloggerchest.com/11168106/8-مرحله-برای-پیشرفت-شغلی-موفق-در-لوله-کشی-تاسیسات-24-ساعته

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story