1

Wabo Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
1 Het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning of ontheffing te verlenen, kan de vergunning of ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken, indien: 3 Indien het bevoegd gezag advies heeft ingewonnen above een verzoek om vergoeding of over het voornemen tot toekenning daarvan uit eigen beweging, zendt het een exemplaar van https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story