1

واقعیتی در مورد مدیر موفق که هیچ کس پیشنهاد نمی کند

News Discuss 
قاطع بودن در اجرای دستور العمل ها و کارهایی که باید انجام شوند، لازمه اجرای هر کاری است. لی آیاکوکا می گوید: یک کارآفرین و یا مدیر موفق دائم در حال تلاش بوده و دست از تلاش برنمی دارد . همواره انعطاف پذیر بوده و همچنین پیشرفت خود را با https://geniusbookmarks.com/story13307021/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story