1

سبک های موسیقی ایرانی - An Overview

News Discuss 
لطفی بنیان‌گذار کانون فرهنگی و هنری چاووش، گروه شیدا و مکتب‌خانه میرزا عبدالله بود و هنرمندان بسیاری از جمله مجید درخشانی، صدیق تعریف، حمید متبسم و حسین بهروزی‌نیا را تربیت کرد. چون اگر این چنین نبود نظرها کاملا بجا و درست بود و حتی خودمم میگفتم وااااای چرا استاد بزرگ https://dorhamy135734.blogsky.com/dailylink/?go=http:%2f%2fhpmu.Edu.vn%2Fhpmu%2Findex.php%3Flanguage%3Dvi%26nv%3Dnews%26nvvithemever%3Dm%26nv_redirect%3DaHR0cHM6Ly9Ta3kxTXVzaWMuaXIvMjAyMi8xMC8xNi81LSVkOCVhOCVkOCViMSVkOCViNC0lZDglYjklZDklODUlZGIlOGMlZDklODItJWRhJWE5JWQ4JWIxJWQ4JWE3JWQ4JWIyJWQ4JWE4JWRiJThjJWQ4JThjLSVkOCVhNyVkOCViMyVkOCVhYSVkYiU4YyVkOSU4NC0lZDklODgtJWQ5JTg2JWQ4JWI0LSVkYSVhOSVkOSU4Ny0lZDglYTglZDglYTclZGIlOGMlZDglYWYtJWRhJWFmJWQ5JTg4JWQ4JWI0L2ZlZWQv&id=1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story